Süreç

juice planet franchise

İlk olarak Juice Planet tarafından Ön Başvuru değerlendirmesi yapılır.

Ön değerlendirmede taraflar ön anlaşma yapmışsa ön ödeme talep edilir.

Bunun ardından sırasıyla;

  • Belirlenen lokasyon değerlendirilir ve onaylanır, ardından teknik ölçüsü alınır.
  • Belirlenen Standın veya Cafe modelinin detaylı bütçesi çıkartılır.
  • 3D’de gerçeğe yakın (üç boyutlu) mimari tasarım çıkartılır.
  • Tüm koşullarda uzlaşılmasının ardından Ana Sözleşme imzalanır.
  • Personelin temini ve eğitimi aynı anda başlatılır.
  • Konsept, pazar bilgisi ve işletmeci eğitim süreci başlatılır.
  • Tüm ekipmanların tedariği gerçekleştirilerek, belirlenen tarihte, anahtar teslim kurulum gerçekleştirilir.
  • İşbaşı eğitim, sürekli kontrol ve geliştirme programları uygulanmaya başlar.

Franchise

Menü